Klubbstyret

Fold det gamle merket ut, halleluja!

De aktive i Klubbstyret

Inga Diserud
Fra: 2017
Verv: Klubbmann 2 og Husmann
Live Melkild
Fra: 2018
Verv: Bibliotekar og Mediamann
Gunnar Gudlaugur Gunnarsson
Fra: 2018
Verv: OB Kasserer
Håkon Blom
Fra: 2018
Verv: Onsdagsmann og Klubbmann 1
Sigrid Legernes Teigen
Fra: 2018
Verv: Gjengmedlem og Bibliotekar
Even Elias "Unge Læske" Tetler
Fra: 2018
Verv: DJ og Klubbmann 2
Eivind Andreas Erdahl Kaspersen
Fra: 2018
Verv: DJ og Kasserer
Henning Stedje Larsen
Fra: 2019
Verv:
Jenny Sandgren Østenstad
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Åsne Hansteen
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Arunn Kamalaraja
Fra: 2019
Verv: DJ
Malin Dahl Ødegård
Fra: 2019
Verv: DJ
Filip Melby Holm
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Philip "Chrome" Crome
Fra: 2019
Verv: DJ
Andersen Harald
Fra: 2019
Verv: Onsdagsmann
Henry Dall
Fra: 2019
Verv:
Stine Ødegaard
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Katja Brødholt
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Erlend Eggan
Fra: 2019
Verv:
Ole Peder Brandtzæg
Fra: 2019
Verv:
Kari Rønning
Fra: 2019
Verv:
Andersen Harald
Fra: 2019
Verv: Onsdagsmann
Solveig Grendahl Vold
Fra: 2019
Verv:
Harald Andersen
Fra: 2019
Verv: Onsdagsmann
Celina Sørtveit
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Jon Paulsen Skjerdingstad
Fra: 2019
Verv: Gjengmedlem
Andrea Julianne Fanny Korsveien
Fra:
Verv:
NULL Kari
Fra:
Verv: