Klubbstyret

Fold det gamle merket ut, halleluja!

Kontakt

Klubbstyret har sine kontorer innenfor biblioteket på Samfundet, nord for Daglighallen. Vi er enklest å få tak i via mail: klst@samfundet.no.

Klubbstyret
Elgesetergate 1
7030 Trondheim

Tlf: 992 15 962

Merk at Klubbstyrets leder, Bendik Barlinn Kjelstad, også er Husmann. Han kan kontaktes direkte på husmann@samfundet.no.